Important Contacts…

 1. PREM OFFICE MLG 23614 (Rly)
 2. CENTRAL OFFICE PNO 23610,23613,23616,23629 (Rly)
 3. CENTRAL OFFICE PNO 0361-571371 (BSNL)
 4. e-MAIL nfrmucentral@gmail.com
  LUMDING DIVISION
 5. PREM LMG 54084 (Rly)
 6. e-MAIL nfrmulmg8@gmail.com
  TINSUKHIA DIVISION
 7. PREM TSK 64084 (Rly)
 8. e-MAIL prtk.chkrbrty@gmail.com
  RANGIA DIVISION
 9. PREM RNY 38284 (Rly)
 10. e-MAIL dhiren_kalita01@yahoo.in
  KATHIHAR DIVISION
 11. PREM KIR 44384 (Rly)
 12. e-MAIL manojinkrt@yahoo.in
  ALIPURDUAR DIVISION
 13. PREM NOQ 34284 (Rly)
 14. e-MAIL bibhashjoarder@gmail.com
  Branch Secretory Brancnh/MOBILE
  PARESH HAZARIKA DBRT 9957555415
  HARI CHHETRI DBWS 9854269801
  SANJAY CHOWDHURY NTSK 9954670995
  PINKUMONI KHAUND TSK 9957555269
  TAIS KHAN LEDO 9854266073
  DHANJIT PATGIRI SLGR 9707866883
  NALIN SAIKIA MXN 9957555528
  MAHAT SONOWAL FKG 9854392474
  PHANIDHAR DUTTA DMV 9436430563
  TAPASH BANERJEE LMG 8723016041
  MANTO SARMA LFG 9401820702
  SANJIB PAUL BPB 9401331120
  SUBHASH CH DEY SCL 9435522628
  P CHAKRABORTY KXJ 8011646690
  GOPAL CH DAS DMR 9436476360
  CHINMOY KAR AGTL 8794759665
  BABUL RAJBONGSHI HJI 7002536454
  DEBABRATA DEY CPK 9678302426
  P KUMAR JID 943547930
  N K BAISHYA NGC 9435554188
  KAMRUL HUSSAIN GHY 9864080502
  UTTAM BHATTACHARYA MLG 9435199131
  ASHMI AHMED MLG LADIES 9957550834
  KAMAL DUTTA PNO 9435018053
  KAMAL KALITA CGON 9707274674
  ALAKESH SUTRADHAR GLPT 985980213
  BARNAJIT NATH RNY 7896644760
  HEMANTA RAI RPAN 9854580814
  DIPUL GOGOI NLP 9957761008
  SUSANTA GHATAK BPRD 9435124007
  SANBHU PRASAD DAS BNGN 9957894512
  MRINAL SEAL NBQ/BG 9435639983
  S N SINGH NBQ ((RNG) 8011831908
  PABITRA BARMAN NBQ/WS 9864264018
  DIPAK KR SARKAR FKM 9435159214
  GAUTAM DEY APDJ/E 0934077522
  GAUTAM MAZUMDAR APDJ/W 9434813133
  G S BHAGAT NCB 9434339615
  K K MALLICK MBZ 9434339615
  P K DHAR SGUJ 9733125721
  P PRADHAN KGN 8145712257
  S KARMAKAR NJP 983206898
  RAKESH BHARTI AUB 867606640
  PRADEEP KR DAS KNE 9472580147
  R K SINGH BOE 9635354088
  UMA SANKAR SINGH KIR-I 9431087690
  S K GUPTA KIR-II 9431472337
  ASHOK UPADHYAY KIR-III 9431454191
  MD AZHAR UDDIN FBG 9430471207
  SOMESWAR SARKAR SAMSI 9563857412
  BISWAJIT ROY MLDT 9002094501
  SWAPAN MUKHARJEE BLST 9830637296